4 v's voor veiligheid

Als sportvereniging voldoen wij aan de 4 v's voor veiligheid uit het Nationaal Sportakkoord van de gemeente. De v’s voor veiligheid zijn Basiseisen Sociale Veiligheid. De 4 v's staan voor:

1. Verenigingsbrede gedragscode

   

  2. Vertrouwenspersoon op de club

  Momenteel wordt bekeken wie het vertrouwenspersoon van onze club wordt. U kunt een mail sturen naar info@gelderseboys.nl om informatie op te vragen.

   

  3. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vrijwilligers

  Elke sportvereniging waar kwetsbare mensen sporten, kan via www.gratisvog.nl een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor de vrijwilligers die er (gaan) werken. 

   

  4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches

  Alle instructeurs die lesgeven bij onze club hebben een geldig diploma. De diplomaeisen zijn vastgelegd in het Veilig paardrijden certificaat onder Bijlage 9 Diploma-eisen.

   

  Aannamebeleid

  Daarnaast hebben wij als vereniging een aannamebeleid. Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen. 


  Onze vereniging ondergaand onderstaande stappen als een nieuw lid/vrijwilliger wordt aangenomen:

  • Nieuwe leden moeten goedgekeurd worden door het bestuur. Indien er wantrouwen wordt er naar de club gebeld waar de vrijwilliger vandaag komt.
  • Nieuwe leden halen een sleutel op van de vereniging waardoor automatisch een eerste kennismaking is.
  • Leden en vrijwilligers worden verzocht een VOG aan te vragen en herhaal dat elke 3 jaar.
  • Indien een lid minderjarig is wordt bij hun lidmaatschap de ouder of verzorger verzorgd een VOG aan te vragen en een VOT te4 ondertekenen. 
  • Nieuwe leden worden op de hoogte gebracht van de gedragsregels. Bij aanmelding of wijziging van het lidmaatschap geven zij akkoord dat zij de 4 v's voor veiligheid hebben doorgenomen.