Regels 

Regels Gelderse Boys Ammerzoden


Accommodatie
De oefenhal beschikt over twee rijbanen van 20x40 meter en 20x60 meter die gescheiden worden door middel van een verplaatsbaar hekwerk. Hierbij wordt de voorbak gezien als het gedeelte grenzend aan de kantine en achterbak het overige deel aan de stallingszijde. Ons buitenterrein beschikt over twee eb en vloed buitenbanen van 20 x 60 meter, zandbaan 20 x 40 meter, grasbanen en een longeercirkel. In alle banen mag vrij gereden worden, enkel de voorbak of één van de twee buitenbanen kan afgehuurd worden.

Bij clublessen, evenementen en wedstrijden is de gehele oefenhal en/of buitenbanen verhuurd, kijk voor de agenda en bakverhuur op onze website. De oefenhal is toegankelijk door middel van een penning, deze kan aangevraagd worden bij het bestuur of Rini van Zon (Whatsapp 0628208375). Na gebruik dienen alle lichten in de oefenhal en bij de buitenbaan uitgezet te worden en de oefenhal afgesloten

Parkeren
Op het terrein van de Gelderse Boys kunnen auto’s zonder trailer geparkeerd worden voor of rechts naast de manege. Achter de manege mag alleen geparkeerd worden door auto’s met trailer. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de ingang van de stalling, naast de ponyweide mag niet geparkeerd worden om de rijbaan vrij te houden. Daarnaast moet er tijdens de clublessen, evenementen en wedstrijden de mogelijkheid zijn tot laden en lossen bij deze ingang.

Mest
Graag houden we met alle gebruikers de rijbanen, stalling en terrein van de manege schoon. Alle mest op het terrein dient met de kruiwagens, veger en schep opgeruimd te worden. Trailers mest vrij maken wordt niet op prijs gesteld. Leden mogen elkaar op vervuiling van het terrein aanspreken.

Bakhuur
Bij de manege kan één van de rijbanen per keer verhuurd worden. Bij slecht weer kan hiervoor in de manege de voorbak (kantine zijde) gebruikt worden, bij goed weer één van de buitenbanen. In alle gevallen blijven de overige drie rijbanen vrij voor andere ruiters. De bak kan besproken worden bij de rijvereniging via Rini van Zon (Whatsapp 0628208375) en daarna betaald worden via de website  Je ontvangt een factuur per mail wat tevens je bewijs is van de verhuur.

Je kunt ook de bak huren voor een langere periode op een vast tijdstip, lees hier de voorwaarden en beschikbaarheid

Privé lessen
De voorkeur van de Gelderse Boys gaat uit naar het geven van privé lessen in de vooraf afgehuurde rijbak. Bij het niet afhuren van de voorbak mag alleen lesgegeven worden door middel van draadloze communicatieapparatuur (smartphones met walkie talkie app (bv Zello) zijn ook toegestaan). Hierbij dient de instructeur ten aller tijde buiten de rijbaan te staan. Een instructeur dient ook te beschikken over een geldig door de Stichting Veilig Paardrijden erkend diploma om les te mogen geven bij de Gelderse Boys. 

Longeren
Bij de Gelderse Boys mag enkel gelongeerd worden in de longeercirkel buiten. In de rijbanen is het verboden om te longeren. Veiligheid staat altijd voorop, bij extreme weersomstandigheden en voor het dierenwelzijn mag hier een uitzondering op gemaakt worden door gebruik te maken van de andere rijbanen.

Wanneer de longeercirkel bezet is, zal in eerste plaats gewacht moeten worden tot deze weer vrij komt. Als dit niet mogelijk is kan er uitgeweken worden naar de rijbanen. Met uitzondering van rijbanen waar clublessen en wedstrijden plaatsvinden, dit in verband met drukte en veiligheid van medegebruikers.

Een van de redenen dat in de rijbanen niet gelongeerd mag worden is dat deze voorzien zijn van kostbare eb- en vloedbodems. Longeren en het los laten van paarden is schadelijk voor de opbouw en drainage van de bodem. Er is daarom speciaal een longercirkel aangelegd, maak hier gebruik van.

Vrij springen
Bij voorkeur wordt er binnen gesprongen omdat hier al het springmateriaal aanwezig is. Er mag maximaal in één van de vier rijbanen tegelijk gesprongen worden mits er geen baan verhuurd is (huurders hebben altijd voorrang). Zo kan het voorkomen dat er in de voorbak door iemand gesprongen wordt en in de achterbak en buiten dressuur gereden wordt. Springen door minderjarigen gebeurd enkel onder toeziend oog van een ouder/verzorger en de hindernissen dienen na gebruik weer opgeruimd te worden. 
Wil je zeker zijn dat je vrij kunt springen dan kun je een rijbak afhuren.

Gebruik hulpmiddelen
Alleen de toegestane hulpmiddelen die door de KNHS zijn geoorloofd mogen gebruikt worden op onze manege. U mag hier door de bestuursleden en medegebruikers op aangesproken worden. Tijdens onderlinge wedstrijden moet hier toestemming voor worden gevraagd bij de organisatie van de wedstrijd.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en kan via onze website (klik hier) voor 25 november van het huidige kalenderjaar. De penning en sleutel van de oefenhal en kantine dient dan direct te worden ingeleverd. Er worden geen contributies of andere lidmaatschappen gecrediteerd.

Aan/afmelden module
Aanmelden voor een van de club lesmodules kan door middel van een mail naar info@gelderseboys.nl. Wanneer een ruiter mee wil rijden tijdens de clublessen van de Gelderse Boys zal de ruiter in overleg met het bestuur en commandanten worden ingedeeld in een van de lessen. In verband met de veiligheid zal één van de bestuursleden de eerste keer toezien op de gedragingen van ruiter en paard in de groep. Afmelden voor een van de club lesmodules moet door de ruiter zelf gedaan worden door middel van een mail naar info@gelderseboys.nl vóór de 15e einde kwartaal.

Dressuurlessen
Dressuurlessen worden in de winter verreden in de voorbak (en achterbak) en in de zomer in beide buiten banen. Bij gebruik van beide rijbanen kan er 5 minuten voor aanvang van de les gestapt worden in het tussen gedeelte (20x20m). Tijdens de wisseling van de lessen wordt de nieuwe groep opgedeeld in twee rijbanen door de instructeurs en kan er uitgestapt worden in het tussen gedeelte. Na aanvang van deze lessen kan er niet meer deelgenomen worden aan de les. 

Springlessen
Springlessen worden in de winter verreden in de voorbak (20x50m) en in de zomer in één van de buitenbanen (20x60m). Zorg dat je op tijd aanwezig bent zodat de pony’s en paarden alvast los gereden zijn. In- en uitstappen kan gedaan worden in het tussen gedeelte (20x20m) wanneer er individuele trainingen plaats vinden in de achterbak. Het parcours wordt door de springruiters de dag van te voren opgebouwd en door de laatste groep dezelfde avond opgeruimd.

Vrijwilligerstaken
Meer informatie hierover staat hier op onze website.

Corona en paardensport
Onze actuele maatregelen zijn te vinden op deze pagina.

Aanvullende regels vanuit ons certificaat van 'Stichting Veilig Paardensport'